Intressepolitiskt program - Reumatikerförbundet

Intressepolitiskt program

Människor med reumatiska sjukdomar både vill och kan leva ett gott liv, men kan komma att behöva lite mer stöd än friska för att fullt ut kunna delta i samhället. Det kan handla om vård i tid, att rehabiliteringen fungerar och att vården inte delar upp människan efter specialistrollerna inom sjukvården utan ser till hela människan – från själen till leden, från muskelfästet till familjebildning och från barn till pensionär.

Att kunna bidra till samhället är viktigt för alla och de flesta människor med reumatisk sjukdom både kan och vill jobba, men även här kan en del stöd behövas. Det kan till exempel gälla anpassningar av arbetsplatsen och ett mer flexibelt socialförsäkringssystem.

De reumatiska sjukdomarna är ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser, vi talar om cirka 200 sjukdomstillstånd. Reumatiska sjukdomar med inflammation i och funktionell påverkan på flera olika organsystem brukar benämnas inflammatoriska systemsjukdomar. Gemensamt för alla är att ju tidigare diagnosen ställs desto bättre är det, eftersom en lång väntan på diagnos kan leda till permanenta skador.

Reumatiska sjukdomar drabbar människor i alla åldrar, har varierande förlopp och kräver individuell behandling.

I Sverige finns det ungefär en miljon människor med reumatisk sjukdom, varav cirka 48 000 är medlemmar i Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. I det intressepolitiska programmet har vi identifierat en rad åtgärder för att reumatiker ska få ett så gott liv som möjligt. Och i förlängningen hitta lösningen på reumatismens gåta.

Ladda ner intressepolitiska programmet här:


Vårt intressepolitiska arbete


Ur stadgarna för Reumatikerförbundet: Samlingsbegreppet reumatiker omfattar människor med reumatiska sjukdomar samt människor med andra sjukdomar i rörelseorganen.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng