Lättöppnat och lätthanterligt

Easy to use – Test och certifiering av lättöppnade förpackningar!

Varför ska det vara krångligt att öppna ett kaffepaket, få av locket på en syltburk eller öppna en medicinburk? För den som dessutom är reumatiker, har ont och svag handstyrka, kan förpackningar bli ett stort hinder i vardagen. En genomtänkt förpackningsdesign och produkt bidrar till att lösa problem och höja livskvaliteten för många människor.

Därför finns Reumatikerförbundets certifiering Easy to use.

Lättöppnade förpackningar och lätthanterliga produkter påverkar alla!

Reumatikerförbundet erbjuder idag företag att testa sina förpackningar och produkter, få dem godkända och certifierade. Företag som Tetra Pak, Ecolean och Essity är några av de företag som inser hur viktigt det är med produkter som kan användas av alla. Fler och fler företag förstår värdet av att erbjuda konsumenter lättöppnade förpackningar och lätthanterliga produkter. Ingen ska behöva be om hjälp att få upp förpackningar eller använda tillhyggen för att komma åt innehållet i en produkt.

Omkring 1,5 miljoner människor i Sverige har nedsatt handfunktion och många av dem har det på grund av en reumatisk sjukdom. Det viktigaste är att de personer som har någon form av problem med handfunktion har tillgång till produkter och förpackningar som är lättöppnade och lätthanterliga, men det som också är positivt är att det även kommer att gynna alla andra konsumenter. För vem vill inte kunna öppna en förpackning på ett enkelt och bra sätt. De företag som väljer att ta fram lätthanterliga och lättöppnade förpackningar och produkter kommer därför att få en tydlig konkurrensfördel. Med andra ord det finns flera bra skäl varför ett företag ska testa sina produkter och förpackningar innan de lanseras på en marknad.

Reumatikersförbundets testmodell.

Vår testmodell är väl beprövad och har använts under många år. Så här går det till:

  • Testerna är uppbyggt på att produkterna testas av personer, en så kallad brukarpanel, som har nedsatt handfunktion i någon form.
  • Genom brukarpanelerna kan vi fysiskt testa produkternas hanterbarhet.
  • När den testade produkten uppnår godkänd nivå blir den certifierad av Reumatikerförbundet.
  • För att bli godkänd så ska produkterna vara lätta att öppna, använda och återförsluta.
  • I och med att produkten blivit certifierad kan uppdragsgivaren, för den testade produkten, använda sig av begreppet
  • ”Easy to use” genom att berätta att den är godkänd av Reumatikerförbundet.

Varför är det här så viktigt?

När Reumatikerförbundet testade PRO:s matkasse, så passade vi på att få en liten pratstund Lena Lorentzen. Lena är professor i industriell design och är den som handleder samt genomför Reumatikerförbundets tester. Här berättar hon om varför det är så viktigt med lättöppnade och lätthanterliga förpackningar och hur testerna går till.

Är ni som företag intresserade av hur hanterbara era produktförpackningar är?

Hanterbarheten är en mycket viktig faktor vid utformningen av en produkt. Den kan vara avgörande för om en kund blir nöjd med köpet. Om produkten är funktionell och lätt att använda för personer med nedsatt handfunktion är den generellt sett bra för alla.

Vi på Reumatikerförbundet arbetar kontinuerligt med att få företag att testa och få deras produkter och förpackningar godkända och certifierade. Idag har Reumatikerförbundets metod utvecklats till att bedöma hanterbarhet på alla typer av produkter.

Kontakt om förpackningstester

Kristina Heilborn, 08 505 805 28 eller e-post: [email protected]


Kontakta Reumatikerförbundet om förpackningar som inte fungerar

Om du, som konsument, har hittat en förpackning som du inte tycker fungerar och inte är brukarvänlig. Kontakta då Kristina Heilborn på Reumatikerförbundet: e-post: [email protected]

Mer att läsa


I media

Aftonbladet 2024-04-22

Era förpackningar är för svåra att öppna

Reumatikerförbundet: Passa på att göra rätt nu när industrin ändå ska ställa om


Aktuellt