Lättöppnat och lätthanterligt

Varför ska det vara krångligt att öppna ett kaffepaket eller få av locket på en syltburk? För den som dessutom är reumatiker, har ont och svag handstyrka, kan förpackningar bli ett stor hinder i vardagen. Genomtänkt förpackningsdesign bidrar till att höja livskvaliteten för många människor.

Det var alla svåröppnade förpackningar som fick Reumatikerförbundet att engagera sig i detta arbete. Sedan 2003 har Reumatikerförbundet genom Reuma Utveckling och i samarbete med myndigheter, andra organisationer och företag utvecklat en metod för att bedöma hur lättöppnade förpackningar är. Vi vill inspirera företag att erbjuda konsumenter lättöppnade förpackningar och lätthanterliga produkter.

Omkring 1,5 miljoner människor i Sverige har nedsatt handfunktion, och många av dem har det på grund av en reumatisk sjukdom. Även om det är viktigast för människor med nedsatt handfunktion att produkterna är lätta att hantera gynnar det alla konsumenter, och produkternas och förpackningarnas utformning blir då en konkurrensfaktor för företagen.

Genom så kallade brukarpaneler kan Reuma Utveckling hjälpa företag att få testa sina produkters hanterbarhet. Det innebär helt enkelt att produkterna testas av människor som har nedsatt handfunktion. Om den testade produkten uppnår godkänd nivå får uppdragsgivaren i sin framtida marknadskommunikation för den testade produkten använda sig av begreppet ”Godkänd av Reumatikerförbundet”.


Brukarpanelen testar förpackningar

Testning av olika produkter. Paneldeltagarna har en laptop med ett formulär där de skriver ner sina omdömen med flera variabler på förpackningens design och dess hanterbarhet. Hur lätt eller svårt är det att öppna och komma åt innehållet?


Varför är det här så viktigt?

När brukarpanelen testade förpackningar i november 2019 handleddes testerna av Lena Lorentzen som är professor i industriell design vid Mittuniversitetet. Här kan du se en intervju med Lena Lorentzen där hon berättar om varför det är så viktigt med lättöppnade och lätthanterliga förpackningar och hur man arbetar med frågan.Är ni som företag intresserade av hur hanterbara era produktförpackningar är?

Hanterbarheten är en mycket viktig faktor vid utformningen av en produkt. Den är avgörande för om en kund blir nöjd med köpet. Om produkten är funktionell och lätt att använda för personer med nedsatt handfunktion är den bra för alla.

Företag har idag möjlighet att testa och få sina produkter godkända av Reumatikerförbundet. Det gäller alla typer av produkter och förpackningar. Metoden för bedömning av förpackningar har idag utvecklats till att bedöma hanterbarhet av alla typer av produkter.

Mer information om förpackningstester kontakta Kerstin Engström 08 505 805 05 eller e-post: [email protected]


Material att ladda ner och läsa

TEMO Förpackningar
 Metodutveckling svenska och engelska
 Användarvänliga produkter
 Designutbildningar och lättöppnade förpackningar
 HUI Enkätundersökning Lättöppnade förpackningar