forskning

Bedömningsgrunder

Alla ledamöter av Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd läser och graderar samtliga forskningsansökningar (utom där jäv föreligger). Bedömningen görs på en skala 0-5 där 0=undermålig och 5=excellent. Alternativet ”?” markeras när bedömning …

Bedömningsgrunder Läs mer

​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

Caroline Feldthusen har fått Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium för sin forskning om trötthet hos personer med reumatoid artrit, även kallad ledgångsreumatism.Hennes forskning leder till nya kunskaper som kan användas för att minska trötthet hos personer med reumatoid artrit, och nu ska dessa kunskaper användas för att utveckla hur man behandlar patienter i Västra Götalandsregionen.

Hon har varit nära döden två gånger

Weina berättar om sin sjukdom SLE/Lupus i en ny kampanjfilm som Reumatikerförbundet har tagit fram. Hon hoppas att hon genom att berätta om sig själv ska kunna hjälpa, inspirera och engagera andra.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!