Forskning

Reumatikerförbundets Forskningsrapport 2019

I årets forskningsrapport kan man läsa om vilka projekt som fått anslag från Reumatikerförbundet under 2019. Totalt delades 16, 140 000 kronor ut till 96 forskningsprojekt men också riktade satsningar på särskilt viktiga områden som rehabilitering och gikt.

Till Nanna Svartz minne

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att …

Till Nanna Svartz minne Läs mer

Bedömningsgrunder

Alla ledamöter av Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd läser och graderar samtliga forskningsansökningar (utom där jäv föreligger). Bedömningen görs på en skala 0-5 där 0=undermålig och 5=excellent. Alternativet ”?” markeras när bedömning …

Bedömningsgrunder Läs mer

Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskninginom området reumatiska sjukdomar Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering …

Stig Thunes fond Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!