Diagnoser A–Ö​

Adult Stills sjukdom

Adult Stills sjukdom kännetecknas av dagliga febertoppar under en längre period, samt led- och muskelsmärta, trötthet och millimeterstora rosa utslag över mage, överarmar och lår.

Läs mer »

Ankyloserande spondylit (AS)

Ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom och pelvospondylit, är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som drabbar ungefär 0,5 procent av befolkningen.

Läs mer »

Artros

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden.

Läs mer »

Churg-Strauss syndrom

Allergisk granulomatos, Churg-Strauss syndrom eller eosinofil granulomatös vaskulit är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom.

Läs mer »

Dercums sjukdom

Adiposa dolorosa, Dercums sjukdom, är en ovanlig sjukdom som ger upphov till smärta hos den person som drabbas. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och den är kopplad till övervikt.

Läs mer »

DISH

DISH, Forestiers sjukdom, drabbar framförallt äldre män. Vanliga symtom är smärta och stelhet i ryggen. Stillasittande liv samt kallt och fuktigt väder påverkar sjukdomen negativt.

Läs mer »

Ehlers-Danlos syndrom (EDS)

Det finns sjukdomar med reumatiska manifestationer som kan vara tecken på en reumatisk sjukdom men behöver inte vara det. Ehlers-Danlos syndrom, EDS, är en bindvävssjukdom.

Läs mer »

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga.

Läs mer »

Gikt

Gikt, artritis urica, är den vanligaste formen av kristallartriter som är ett samlingsnamn för inflammation i leder som beror på frisättning av kristaller i ledhålan. Andra kristallartriter är pyrofosfatartrit (pseudogikt), Milwaukee-skuldra och kalkaxel (tendinitis calcarea).

Läs mer »

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura drabbar framförallt barn och ungdomar. Typiska symtom är små upphöjda blåmärken (purpura), inflammation i knä- och fotleder, magsmärtor och blödning från tarmen.

Läs mer »

Jättecellsarterit

Jättecellsarterit är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA). PMR och TA kan förekomma var för sig eller tillsammans.

Läs mer »

Kawasakis sjukdom

Kawasakis sjukdom drabbar främst små barn. Sjukdomen ger hög feber, kramper och hudutslag. Akut finns det risk för inflammation i hjärtat.

Läs mer »

Kryoglobulinemisk vaskulit

Kryoglobulinemisk vaskulit ger små upphöjda blåmärken i kombination med ledvärk, förstorad lever och mjälte samt Raynauds fenomen. Sjukdomen behandlas i första hand med kortison.

Läs mer »

Kutan leukocytoklastisk vaskulit

Allergisk vaskulit, kutan leukocytoklastisk vaskulit är ett tillstånd som i högre grad drabbar personer med reumatisk sjukdom. Symtom uppkommer ofta som en läkemedelsreaktion med millimeterstora, punktformiga hudblödningar eller blåmärken, framför allt på underbenen som försvinner ett par dagar efter det att medicinering upphört.

Läs mer »

Myofasciellt smärtsyndrom

Myofaciellt smärtsyndrom är en form av fibromyalgi som drabbar en del av kroppen. I den drabbade kroppsdelen känns molande smärta med utstrålning och pirrningar. Behandlingen består av smärtlindring och sjukgymnastik.

Läs mer »

Myosit

Myosit är en inflammatorisk systemsjukdom som utöver typiska symtom som muskelsvaghet och nedsatt uthållighet i arm- och benmuskler också kan innebära inflammation i ett flertal olika organ. Sjukdomen kan innefatta flera olika diagnoser.

Läs mer »

Osteoporos

Osteoporos eller benskörhet är en mycket vanlig sjukdom. I Sverige räknas osteoporos inte till de reumatiska sjukdomarna, men sjukdomen är överrepresenterad hos reumatiker, framför allt hos dem med inflammatorisk sjukdom.

Läs mer »

Polymyosit

Polymyosit är en inflammatorisk muskelsjukdom som framför allt ger gradvis värre muskelsvaghet i höft och skuldror.

Läs mer »

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en ledinflammation som drabbar cirka 30 % av personer med psoriasis. Det är framför allt fingrar och tår som angrips men även länd- eller halsrygg kan påverkas. PsA behandlas främst med fysioterapi och läkemedel.

Läs mer »

Pyrofosfatartrit

Pyrofosfatartrit, även kallad pseudogikt, är en form av kristallartrit och ger upphov till inflammation och pyrofosfatkristaller i någon av de större lederna.

Läs mer »

Reaktiv artrit

Reaktiv artrit är en ledinflammation som uppstår efter en bakterieinfektion. Förutom leder kan även hud, slemhinnor och ögon drabbas. Behandlingen består i att lindra symtomen genom antiinflammatoriska läkemedel och sjukgymnastik.

Läs mer »

Reumatisk feber

Reumatisk feber kan uppstå efter en halsinfektion med streptokocker. Symtom är feber och artrit i flera leder. Reumatisk feber är nu mycket ovanlig i Sverige eftersom bakterieinfektioner behandlas med antibiotika.

Läs mer »

Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism, är en inflammatorisk sjukdom där kroppens immunförsvar blir överaktiverat och angriper lederna men inflammationen kan uppstå även i andra organ som t ex blodkärl och lungor.

Läs mer »

Sjögrens syndrom

Vid Sjögrens syndrom (SS) är körtlar i kroppen inflammerade vilket kan ge en mängd olika symtom. Huvudsymtomen är muntorrhet, torra ögon och kronisk trötthet. Den behandling som finns är symtomdämpande.

Läs mer »

Systemisk skleros

Systemisk skleros, även kallad sklerodermi, är en ovanlig autoimmun sjukdom med försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion med ärrbildning både i hud och i inre organ.

Läs mer »

Takayasus arterit

Takayasus arterit innebär inflammation i stora kroppspulsådern, vilket ger försämrat blodflöde. Inflammationen leder till att kärlen blir trängre och att blodflödet försämras.

Läs mer »

Vaskuliter

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl. Vaskuliter är en reumatisk sjukdom som angriper kroppens blodkärl. Det finns flera olika diagnoser som tillhör vaskulitsjukdomarna.

Läs mer »

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!