Borreliaartrit - Reumatikerförbundet

Borreliaartrit

Borreliaartrit är en komplikation i samband med borreliainfektion. Sjukdomen yttrar sig genom att leder svullnar upp och värker för att sedan återgå till det normala i återupprepade attacker. Borreliaatrit behandlas med antibiotika.

Vem drabbas

Borreliaartrit uppkommer endast hos personer som blivit smittade av borrelia via ett fästingbett. 5 000-10 000 svenskar får årligen en borreliainfektion. Hur många av dessa som får artrit är okänt.

Artriten verkar vara mer vanlig i den södra delen av Sverige än längre norrut. Sjukdomen drabbar både kvinnor och män. Den uppträder i alla åldrar.

Symtom

Borreliainfektionen startar ofta med ett rött märke, ungefär i en femkronas storlek, kring stället där fästingen bitit. Märkets kanter växer sedan utåt och fortsätter ha den röda färgen, medan huden innanför ofta bleknar mot normal färg. Märket kallas erythema migrans och kan vara svårt att upptäcka när längre tid gått, just för att det sprider sig och med tiden inte blir så tydligt. Borreliainfektion utan hudutslag förekommer också.

Oftast uppträder artriten först ett par veckor eller månader efter fästingbettet och symtomen kan då variera. Vanliga symtom är att enskilda leder svullnar upp och värker ett tag för att därefter återgå till det normala. Besvären återkommer sedan i upprepade attacker, antingen i samma led eller på andra platser. De leder som ofta drabbas är knä-, fot-, armbågs- och handleder.

Andra symtom på borreliainfektion kan vara till exempel ansiktsförlamning, huvudvärk, trötthet och låg feber under en längre tid.

Så här ställs diagnosen

Vanligt är att den smittade personen inte själv är medveten om att den blivit fästingbiten och därför kan sjukdomen vara svår att diagnostisera.

Fästingbett är små och kan försvinna snabbt. Så många som 50 % vet inte om eller kan inte minnas att de blivit bitna. Dessutom debuterar artriten ofta långt senare efter det att man fått fästingbettet.

Vid misstanke om borreliaartrit tas alltid blodprov för att leta efter borreliabakterien som orsakar borrelia. Provet har hög trovärdighet, men det förekommer både falskt negativa och falskt positiva svar. Borreliaserologi, som provmetoden kallas, ger därför inte ett hundraprocentigt svar vilket är en nackdel när man använder testet som diagnosverktyg.

Hittar man spår av borrelia i ledvätskan från en drabbad led är det ett säkert tecken på sjukdomen.

Behandling

Borreliaartrit behandlas med antibiotika. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto större chans är det att ledsymtomen inte blir så stora och att de så småningom försvinner. Ledvärk och svullnad kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel.

Drygt hälften av de drabbade blir friska med antibiotikabehandling. Resten får kvarstående besvär av varierande grad.

Mer information

Borrelia är en bakterie som sprids med fästingar till människan. Vid infektion med borrelia kan man få mängder av symtom, varav ett är artrit.

Borreliaartrit tillhör de infektionsutlösta artriterna.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lär dig hur genom Reumatikerförbundets digitala kurs i egenvårdshantering.

Förbättra din hälsa själv med mätbara och realistiska mål! 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng